Filet Mignon Milanese w/ Gnocchi Tomato Basil

$59.00Price
  • Family Size 4 portions

    Filet Mignon Milanese w/

    Potato Gnocchi in Tomato Basil Sauce